BREAKING NEWS :- SHIKSHAN SAHAYAK BHARTI RELATED IMPORTATION NOTICE DECLARE ON OFFICAL WEBSITE.


SHIKSHAN SAHAYAK BHARTI RELATED IMPORTATION NOTICE DECLARE ON OFFICAL WEBSITE.

22-10-2016

MADHYAMIK SHALAONA JUNA SHIKSHAKO TATHA UCHCTAR SHALAO MA JUNA SHIKSHAK ANE SHIKSHAN SAHAYAK UMEDWARO NA KISSA MA AGAU ARAJI KAREL MADHYAM MA SUDHARO KARVA NO HOI TEMAJ UMEDWAR NI JATI MA SUDHARO KARVA NO HOI TE TAMAM UMEDWARO E 22-10-2016 THI 24-10-2016 23.59PM SUDHI ONLINE SUDHARO KARI ONLINE PRINT MELAVI LEVI

TYARBAD KOI PAN UMEDWARO  HAKDAVO KARI SHAKSHE NAHI.


No comments:

Get Update By Email