TET 1 Vidhyashayak Bharati Related Latest News Updates

TET 1 Vidhyashayak Bharati Related Latest News Updates.

Lower Primary Tet 1(Std. 1 to 5)ma Darek Jillama Jagyao Hova chhata Vidhyashayak Bharati Nhi Thai Hovana Karne TET 1 Pass Umdevaro Ma Rosh Ni Lagni Fri Vali Chhe.Lamba Samy Thi Bharati Aavvani Rah Joi Bethela Tet 1 Pass Ni Hji Koi Bharati Aavi Nthi. Bharati Nhi Thavano Karan Shu Chhe ? E Hju Sudhi jani Sakayu Nthi Calander Year Mujab Bharati Pn Nhi Thai. Sarkar tarafthi Matr ne Matr Jutha Asvasano j aapvama aave che. So Te Mate fri Ekvar P.T.C Pass Umedvaro Nu Gandhinagar 30 May Na roj Bharati Mate Rajuaat Nu aayojan Krvama AAvel Chhe.

DAREK TET 1 PASS CANDIDATES NE NAMR APIL CHHE KE TEO 30 MAY NA ROJ AA AAYOJAN MA JODAY ANE SATH-SAHKAR AAPE.Gandhinagar Aavnar Tmam TET 1 Pass Mitro Id Proof And TET Pass Marksheet Ni ek Zerox Avshy Lavvi.
⇒TET 1 Pass Umedvaro Mate Khass.
→Date:-30 MAY 2017. Time:- 10:00 Am
→Place:-Pathika Bus Stand, Gandhinagar

AAYOJAN MA JODAVA ANE TENE LAGTI DAREK MAHITI MATE GROUP MA JODAVA "30 MAY, GANDHINAGAR" LAKHI 84879 99668 PAR WHATSAPP MSG KARO.

No comments:

Get Update By Email