DHORAN 1 THI 5 NI MAHITI MOKALVA BABAT NIYAMAK NO LATEST PARIPATR.

BREAKING GOOD NEWS : DHORAN 1 THI 5 NI MAHITI MOKALVA BABAT NIYAMAK NO LATEST PARIPATR.

DHORAN 1 THI 5 MA LAMBA SAMAY THI JE BHARTI NI RAH JOVAI RAHI HATI TENE LAXINE EK MAHATV NO NYUJ

AAJ ROJ TA. 06/06/2017 NA ROJ TET1 PASS UMEDVARO NIYAMAK ANE DE. NIYAMAK NE MALYA JENO NISKARS EK DUM POSITIVE MALYO AND PRHATHAMIK SIXAK DHO. 1 THI 5 MA BHARTI KARVA MATE PRATHAMIK VIBHAG (STD. 1 TO 5) MA KHALI GAGYAO MANGAVVA MATE LATEST PARIPATR JAHER KARVAMA AAVYO.

TET 1 BHARTI ANGE LATEST NEWS: 15 JULY SUDHI MA BHARTI KARVAMA AAVSE.
BHARTI ANGE MAHITI MANGAVVA BABAT LATEST PARIPATR : VIEW BELOW link
View Here

No comments:

Get Update By Email